headline15

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Förebyggande arbete viktigast för Dukaten

Dukatens vd Johan Kristiansson var under tisdagen med i vissa av TV4:s nyheter och i Kalla Fakta. Vi vill med anledning av det kommentera vissa delar som vinklades på ett missvisande sätt.

Dukaten sköter övervakningen av kommunens gatumark på uppdrag av kommunen. Det står uttryckligen i vårt uppdrag att vi ska arbeta förebyggande, att skriva anmärkningar är det sista verktyget vi har för att hålla stadsmiljön tillgänglig, framkomlig och säker. Vi får ingen ersättning per anmärkning vi skriver och felparkeringsavgifterna går till kommunen via Transportstyrelsen. Dukaten har inga ekonomiska incitament att skriva parkeringsanmärkningar.

Läs mer