Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Linköpingsborna nöjda med nya betalsystemet i P-husen

bomsystem

Dukaten Parkering införde under hösten 2012 ett nytt betalsystem med bommar vid in- och utfart till parkeringshusen i city. En nyligen genomförd kundundersökning visar att över 75 procent av kunderna är nöjda med systemet som helhet.

Vid starten fanns en del problem med det nya systemet men vi har arbetat för att åtgärda dessa, berättar Matts Skeppstedt, verksamhetschef Dukaten Parkering.  Undersökningen visar att det fortfarande finns saker som kan förbättras och det fortsätter vi att arbeta med. Redan under maj månad kommer exempelvis en mer tydlig och enhetlig skyltning att vara på plats i parkeringshusen. Vårt mål är att det ska kännas tryggt och säkert att parkera hos Dukaten.

las undersokning