Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Störningar 5-11 maj i P-huset Norra, Universitetssjukhuset

Under vecka 19, 5-11 maj, kommer ett av de två plan som nu är öppna i parkeringshuset att stängas av på grund av byggnation. Under inledningen av vecka 19 kan det även vara svårt att använda den vanliga vägen ut till markplanet. Personal kommer att finnas på plats för att underlätta vid utpassage.

Vi hoppas på överseende med de störningar som eventuellt kan drabba dig som besökare!