Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Nu öppnar hela parkeringshuset US Norra

Dukaten öppnar nu samtliga våningsplan i det nybyggda parkeringshuset US Norra med över 300 parkeringsplatser. US Norra ligger vid Universitetssjukhuset i Linköping med infart från Hälsovägen, som ligger i anslutning till Lasarettsgatan. Här används det nya systemet med bommar och betalning före utfart.

kartaByggnationen av det nya parkeringshuset har skett i etapper och nu står hela anläggningen helt klar. Med start på måndag den 16 juni erbjuder Dukaten ca 320 platser i parkeringshuset, varav sex platser är handikapparkeringar. Under sommaren kommer ytterligare två handikapplatser och åtta laddningsplatser för elbil att bli tillgängliga.