Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Parkeringshuset Druvan får ansiktslyftning

Just nu håller vi på att ge vårt största parkeringshus Druvan, längst ner på Nygatan, en ny exteriör. När vi ändå genomför löpande underhåll passar vi på att ge huset ett annat uttryck. Genom att måla olika delar av huset i olika kulörer som smälter in bland omkringliggande bebyggelse vill vi få fastigheten att bli en mer naturlig del av stadsbilden.

Vi kommer även att jobba med ljussättning av ventilationsgallren för att få dem att upplevas mer som fönster. Del av fasaden mot Nygatan kommer att innehålla ett större konstnärligt verk som tas fram i samverkan med kommunen.


Arbetet påverkar inte parkeringskapaciteten. Vi försöker utföra arbeten som kan störa under tidpunkter då det påverkar som minst.

Entreprenör för arbetet är Åhlin och Ekeroth och beräknas färdigställas under hösten, beroende på väderlek.