Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Begränsad parkering på Akilles – endast infart från Västra vägen

Parkeringshuset Akilles högst upp på Storgatan byggs just nu ut till dubbel storlek. Huset hålls öppet under hela tiden för att inte förvärra parkeringssituationen ytterligare. Det är dock en lösning som gör att antalet platser varierar beroende vilken del av processen bygget är i.

Vi är nu tvungna att stänga av takplanet på grund av ett stomarbete som var tvunget att flyttas framåt i tiden. I bottenplan, med infart från Gröngatan, har det under en tid endast funnits några få platser. Den delen stängs nu helt för att påskynda färdigställandet och kunna öppna upp alla platser där snabbare. Så från och med den 16 november tills bottenplanet är färdigt i mitten av januari sker infart endast från den nya infarten vid Västra vägen. Det innebär att antalet tillgängliga platser i Akilles är starkt begränsat ett tag framöver. Värst är läget fram till v.49 då vi kan öppna upp ytterligare platser på mittenplan.

Vi är medvetna om att situationen är ansträngd och vi gör vad vi kan för att lösa de problem som uppkommer. Är Akilles fullt hänvisar vi till parkeringshuset Druvan,  markparkeringarna på Ebbepark, Folkungavallen och Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök på Gamla Tanneforsvägen) De parkeringarna är också tillagda för dem som har månadsabonnemang i våra parkeringshus.

Vi ser fram emot hösten 2018 då vi kan erbjuda ett nytt, dubbelt så stort, parkeringshus och vi ber om förståelse för stöket på vägen dit.