Dukaten Linpark

Anslut dig till LinPark här, så sköts din parkeringsbetalning automatiskt. Det tar bara några minuter och du sparar tid varje gång du parkerar!
Läs mer hur det fungerar här.

Få platser under en period i Akilles

Utbyggnaden av Akilles parkeringshus fortsätter och under en period är både tak- och bottenplan avstängda. Även infarten från Gröngatan stängs av och bilister hänvisas till infarten från Västra vägen. En tidplan presenteras längre ner i meddelandet.

Parkeringshuset Akilles byggs ut och renoveras för att rymma dubbelt så många bilar som innan. Totalt ska det finnas cirka 600 platser när huset står färdigt hösten 2018. Huset är öppet under hela byggnadstiden för att inte förvärra den ansträngda parkeringssituation som är i Linköping just nu. Lösningen gör att antalet platser varierar beroende på vilken del av processen som bygget är i.

- Nu är vi inne i en intensiv fas i bygget där vi bl.a. reser betongstommen. Snart kommer man att se volymen i det nya Akilles. Under den här perioden finns det därför färre tillgängliga platser och vi rekommenderar alla, även de som inte har abonnemang, att titta i vår app LinPark eller på kartan på dukaten.se för att se var det finns lediga parkeringar, säger Niklas Hallkvist, projektledare för utbyggnaden av Akilles.

I januari kommer situationen att förbättras. Då öppnas både det nyrenoverade bottenplanet och infarten från Gröngatan igen.

För trafikanter med parkeringsabonnemang
Det finns inga abonnemang som gäller bara Akilles. Istället ingår Akilles i Bronsabonnemanget där även parkeringshuset Druvan inkluderas. Eftersom parkeringssituationen är ansträngd under byggtiden har Dukaten Parkering även adderat parkeringen vid Folkungavallen, Pelargonian och Ebbepark. Mer information finns på dukaten.se.

Hoppas på bilisternas samarbete
För att bygget ska kunna löpa på och färdigställas i tid ber Dukaten Parkering bilister i Linköping att följa de skyltar som finns uppsatta runt och i Akilles. Man tipsar om LinPark och webbsidan där bilister ser var det finns parkeringar. I början på vecka 46 fanns det personal på plats i Akilles som informerade och hänvisade trafikanter till andra parkeringsmöjligheter. Därefter sker kommunikationen på plats via bl.a. skyltar och lampor.

Vad händer i Akilles framöver?
Vecka 46:
takplanet stängs av och beräknas öppna sommaren 2018
Vecka 46: bottenplanet stängs av och öppnas igen i mitten på januari
Vecka 46: infarten från Gröngatan stängs av och öppnar i mitten på januari
Vecka 49: mellanvåningen öppnas
Bygget beräknas klart: hösten 2018

Med reservation för att eventuella förändringar kan komma att ske under perioden.

Vid frågor vänligen kontakta
Niklas Hallkvist, projektledare Sankt Kors
Tel: 070-525 17 00
E-post: niklas.hallkvist@forsenprojekt.se