Arbete på takplanen i Detektiven och Druvan

Den 13-20 september kommer takplanet i parkeringshuset Detektiven att vara avstängt på grund av ett monteringsarbete. Arbetet sker på takplanet och i området innanför nerfartsrampen och ska inte påverka dig som använder parkeringshuset. Under arbetets gång kan du inte parkera på takplanet men på någon av de övriga 300 parkeringsplatser som finns i Detektiven.

Solpaneler på Druvan
Vi har även ett pågående arbete med att montera solpaneler på takplanet i parkeringshuset Druvan. Att montera solpaneler ingår i vårt miljöarbete för att minska vårt klimatavtryck och panelerna kommer bland annat förse parkeringshuset med el till belysning och elbilsladdning. Detta arbete pågår till och med årsskiftet.

Tack för visad hänsyn!