Om man vill ha 30-dagarsbiljett, hur gör man då?

I nuläget gäller som tidigare pappersbiljett. Om du vill använda LinPark Auto i andra p-hus än de där ditt 30-dagarskort gäller måste du inaktivera automatisk nummerplåtsavläsning för de p-hus där du vill använda din 30-dagarsbiljett. Du når inställningen i kundportalen www.swappaccess.com och där Mina Avtal och knappen P-områden. Klicka ur de P-hus som inte ska vara aktiva.