Hur gör jag om p-huset är fullt?

För att en korrekt läsning av nummerplåten ska kunna ske kör inte ända fram till bommen vid rött ljus utan vänta en billängd från bompelaren tills grönt ljus tänds.