Finns det här någon annanstans i Sverige?

Ja, plattformen som LinPark är byggd på heter SwapAccess och den finns på några fler platser i Sverige, t ex i Malmö.