Uppgradering av nya betalsystemet

ikväll klockan 22:30 ca påbörjas en uppgradering av parkeringssystemet. 

Arbetet beräknas vara klart till klockan 06:00 imorgon 15 april.

Under denna period kommer det nya betalsystemet påverkas. 

Det innebär att den automatiska nummerplåtsavläsningen och parkeringsappen kommer ha begränsad funktionalitet.

För bomparkeringar gäller

Infart: Om du inte får en automatisk bomöppning -> tag biljett

Utfart: Om du inte får en automatiskt bomöppning -> kontakta kundtjänst via knapp på biljettpelaren

För parkeringsappen gäller

Starta parkering: om du inte lyckas starta parkering -> köp biljett via p-automat 

Stoppa parkering: om du inte lyckas stoppa parkering -> kontakta Dukaten onsdag förmiddag

För eventuella frågor kontakta Dukatens kundtjänst

Info@dukaten.se

013-20 54 10

Se också: http://dukaten.se/kontakt

Hälsningar

Dukaten Parkering

Begränsad framkomlighet.

På grund av omfattande grävarbeten så är det begränsad framkomlighet till Dukatens parkeringar Diakonen, Badvakten, Växthusen, Idéträdgården samt parkeringsanläggningen Tinnis. För färd till Diakonen, Badvakten och Tinnis så rekommenderar vi infart till Linnégatan från Hamngatan. För färd till Växthusen och Idéträdgården rekommenderar vi infart till Torkelbergsgatan från Lasarettsbacken. För mer information om grävarbeten läs mer på Tekniska Verkens hemsida

Succé för nya betalsystemet!

Nu har Dukatens nya betalsystem varit igång några månader och vi har skickat ut en enkät till alla användare i systemet. Vi har fått in över 1600 svar, ett stort tack till alla som deltagit! Det är mycket värdefullt i vårt arbete att göra tjänsten ännu bättre. Resultatet är minst sagt glädjande. 96 tycker bomsystemet fungerar mycket bra eller bra och 97 procent tycker att appen Parkering Linköping fungerar mycket bra eller bra. Se det fina utfallet från vår enkät här:

Risk för trafikstörning till P-huset Detektiven

På grund av fjärrvärmearbeten på Repslagaregaten och Drottninggatan kan det uppstå störningar i trafiken till och från parkeringshuset Detektiven på Drottninggatan. Vi ber om överseende med detta och önskar en fortsatt trevlig vistelse i Dukatens parkeringsanläggningar.

Nu är det enklare att parkera i Linköping

Nu har vårt nya betalsystem dragit igång. Du som vill har möjlighet att registrera din bil/bilar och koppla den/dem till ditt betalkort. I och med det öppnas bommarna i p-husen automatiskt när du kör både in och ut, exakt summa dras från kortet och du får ett kvitto via e-post.