Linjemålning på Katedral

Lördagen den 28/6 stängs parkeringen Katedral Norra av för linjemålning. Linjemålningen kommer att pågå under vecka 27. Under tiden som Katedral Norra är avstängd hänvisas till parkeringen Katedral Södra. Lördagen den 5/7 är det parkeringen Katedral Södras tur för en uppfräschning av linjerna. Parkeringen stängs då för linjemålning under vecka 28. Parkeringskunder hänvisas till parkeringen Katedral Norra under tiden. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan orsaka. Trevlig sommar!

Nu öppnar hela parkeringshuset US Norra

Dukaten öppnar nu samtliga våningsplan i det nybyggda parkeringshuset US Norra med över 300 parkeringsplatser. US Norra ligger vid Universitetssjukhuset i Linköping med infart från Hälsovägen, som ligger i anslutning till Lasarettsgatan. Här används det nya systemet med bommar och betalning före utfart.

Enklare att parkera hos Dukaten

Under hösten blir det ännu enklare att parkera på Dukatens parkeringar.

Dukatens parkeringar med bommar

Slipp biljett och att hantera betalning på plats tack vare optisk avläsning av bilens nummerplåt. Avgiften för parkeringstiden dras från ditt betalkortskonto.

Dukatens utomhusparkeringar

Betala med Dukatens app.

Ingen biljett och inga extra avgifter.

Mer information kommer inför införandet av det nya betalsystemet.

Störningar 5-11 maj i P-huset Norra, Universitetssjukhuset

Under vecka 19, 5-11 maj, kommer ett av de två plan som nu är öppna i parkeringshuset att stängas av på grund av byggnation. Under inledningen av vecka 19 kan det även vara svårt att använda den vanliga vägen ut till markplanet. Personal kommer att finnas på plats för att underlätta vid utpassage.

Vi hoppas på överseende med de störningar som eventuellt kan drabba dig som besökare!