Akilles under ombyggnad

Nu bygger vi ut parkeringshuset Akilles, längst upp på Storgatan. Ombyggnaden innebär en fördubbling av antalet parkeringsplatser och beräknas färdigt under andra halvan av 2018. För att inte förvärra parkeringssituationen i Linköping kommer huset kommer att vara öppet under hela byggtiden men vi ber om förståelse för att det innebär en del stök att bygga i ett öppet parkeringshus.VI ber er också att respektera information och avstängningar så att våra entreprenörer kan göra sitt jobb. Vi ser fram emot att erbjuda ett nytt, fräsch och dubbelt så stort parkeringshus så fort som möjligt.

Vad händer i Akilles?
Nu är plan 1 och 2 öppna i Akilles. Det finns för närvarande 160 parkeringsplatser i p-huset. Du hittar även parkeringsplatser i Ebbepark, Druvan och Folkungavallen.  

Här ser du en tidplan över när parkeringsplatser öppnas upp i Akilles. Tänk på att dessa tider är ungefärliga då det kan bli störningar i ombyggnationen eller förseningar på grund av väderhållanden. Vi uppdaterar kontinuerligt tidplanen.


Plan 3, plan 4 öppnar den 17 december
Plan 5 öppnar efter årsskiftet och då beräknas hela parkeringshuset vara klartKolla gärna aktuell status för lediga platser i LinPark-appen eller på dukaten.se innan du åker. Där kan du se status för samtliga våra parkeringshus - så slipper du åka till ett fullt hus.

Akilles karta webb 180629

Ny infart
En ny infart från Västra vägen har öppnat. Det innebär att infarten från Storgatan är stängd permanent. Infarten från Gröngatan hålls stängd tills vidare för att påskynda arbetet med att färdigställa bottenplan.

Akilles håller öppet under hela byggnadstiden och kommer att ha så många parkeringsplatser som möjligt tillgängliga. Antalet kommer att variera och det går alltid att se status på tillgängliga platser i Dukatens app LinPark. Det kommer att vara tydligt uppmärkt var det går att parkera och vi ber er alla att vara uppmärksamma på de skyltar vi sätter upp vid varje plats inför att vi kommer behöva stänga av den. Varje bil som står fel orsakar förseningar i bygget. Något vi tror ingen är intresserad av.

Trapphusen stängs för ombyggnad 
Från och med den 13 augusti stänger vi trapphusen på plan 1 och plan 2. Parkeringsautomater flyttas ut och placeras istället bredvid trapphusen. Det kommer att finnas en tillfällig in- och utgång bredvid de stängda trapphuset på Gröngatan. Där går du in och hämtar din bil som står parkerad på plan 1. På plan 2 kan du via en gångväg vid infarten vid Västra vägen hämta din bil som står parkerad på plan 2.

Färdigt årskiftet 2018/2019
Den planerade utbyggnaden av Akilles har försenats på grund av tidigare överklaganden av detaljplanen. Tyvärr gjorde det att ombyggnaden inte hann bli färdig innan markparkeringen Eddan stängde till förmån för bostadsbyggande. Vi prioriterar därför tidsfaktorn högt i bygget. Bygget beräknas vara färdigt årskiftet 2018/2019.

Alternativa parkeringar
En tillfällig parkering på Folkungavallen öppnade i juni med över 200 platser, det finns även många lediga platser i Ebbepark, som inte ligger så långt från Akilles eller Cupolen där ett låst cykelhus kommer att att finnas från mars 2018 för dem som vill cykla sista biten till jobbet. Mer centralt är parkeringshuset Druvan den anläggning som har flest platser.

För alla som har Guld-, Silver- eller Brons-abonnemang i LinPark ingår även Folkungavallen och Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) i de abonnemangen tills bygget av Akiles är färdigt. Till och med februari även parkeringarna på Ebbepark (vid Westmansgatan). Parkeringsvakterna ser i sina handdatorer att det finns ett aktivt abonnemang för bilen.

Parkeringssituationen under byggtiden är ansträngd. Vi gör allt vi kan för att minska störningarna så mycket som möjligt och hoppas på din vilja att samarbeta för att få Akilles färdigt så fort som möjligt så du kan parkera i ett dubbelt så stort, fräscht parkeringshus.

Akilles kommer att få ytterligare två våningar och ska totalt rymma 600 platser med 12 nya laddstolpar för elbilar. Samtidigt förbättras sträckningen av cykelvägen förbi Akilles. Byggnaden får en ny entré på kortsidan mot Västra vägen och den gamla, vackra muren mot Gröngatan kommer att bevaras.

 
Frågor och svar

 • Vad är det ni gör på Akilles? Open or Close

  Vi bygger ut parkeringshuset så att det rymmer dubbelt så många bilar som innan. Det blir cirka 600 platser.

 • När är det färdigt? Open or Close

  Det beräknas vara färdigt årskiftet 2018/2019

 • Varför har ni huset öppet under byggtiden? Open or Close

  Vi hade helst haft huset stängt när vi bygger men parkeringssituationen i Linköping är ansträngd just nu och för att inte förvärra den ytterligare vill vi kunna erbjuda de platser som finns.

 • Varför stängdes Eddan innan Akilles är färdigt? Open or Close

  Akilles skulle ha varit färdigt innan Eddan stängdes, men överklaganden av bygglovet för Akilles i flera led gjorde att projektet blev försenat ungefär i 1 ½ år. Vi ägde inte marken som Eddan låg på utan arrenderade den bara.

 • Vad gör ni för att ersätta plasterna som försvann när Eddan stängdes? Open or Close

  Vi håller Akilles öppet trots att vi bygger om, helst hade vi velat ha huset stängt för en smidigare byggprocess, men vi vill kunna erbjuda de platser vi kan under tiden. Sen har vi tillskapat en parkering med över 200 platser på Folkungavallen, den har vi även lagt in i abonnemangen för parkeringshusen tillsammans med Pelargonian som ligger vid Stångebro gatukök på Tanneforsvägen. Fram till och med januari ligger även Ebbepark med i abonnemangen.

  Vi har också skjutit på ett projekt vi skulle ha gjort i Druvan för att inte tillfälligt förlora ytterligare platser.

 • Varför stänger ni infarten från Gröngatan till januari? Open or Close

  Huset är under byggtiden delat i två delar med två separata infarter. Från Gröngatan har vi haft väldigt få tillgängliga platser, nu stänger vi den infarten en period för att snabbare kunna göra färdigt och öppna bottenplan för parkering helt istället för delvis. Vi letar hela tiden efter lösningar så vi kan erbjuda så många platser som möjligt.