Akilles under ombyggnad

Under hösten har vi byggt ett tredje och fjärde våningsplan för att fördubbla kapaciteten av parkeringsplatser i parkeringshuset Akilles, längst upp på Storgatan. Ombyggnaden innebär en fördubbling av antalet parkeringsplatser och beräknas stå helt färdigt under våren 2019 och kommer då att rymma totalt 615 parkeringsplatser på fem plan, 12 elbilsplatser och förberett för ytterligare 24 stycken. Runt parkeringshusets två sidor, längs Storgatan och Västra Vägen, kommer ett hotell att byggas.

Vad händer i Akilles?
Nu är plan 1 - 4 öppna i Akilles. Det finns för närvarande 471 parkeringsplatser i p-huset och nu är även in- och utfarten vid Gröngatan öppen. 

Här ser du en tidplan över när parkeringsplatser öppnas upp i Akilles. Tänk på att dessa tider är ungefärliga då det kan bli störningar i ombyggnationen eller förseningar på grund av väderhållanden. Vi uppdaterar kontinuerligt tidplanen.

Plan 3, plan 4 öppnar den 17 december
Plan 5 öppnar i juni och då beräknas hela parkeringshuset vara klart

Den 1 april - 20 maj glasas trapphusen in och målas


Kolla gärna aktuell status för lediga platser i LinPark-appen eller på dukaten.se innan du åker. Där kan du se status för samtliga våra parkeringshus - så slipper du åka till ett fullt hus.

 

Trapphusen byggs om 
I och med färigställandet av plan 5 byggs även trapphusen klart. Mellan 1 april till 20 maj pågår arbetet med trapphusen. Du kan använda trapphusen och hissarna även om det kommer vara lite stökigt under tiden. Parkeringsautomater har flyttats ut och placeras istället bredvid trapphusen på plan 1 och 2. 


Färdigt juni 2019
Den planerade utbyggnaden av Akilles har försenats på grund av tidigare överklaganden av detaljplanen. Tyvärr gjorde det att ombyggnaden inte hann bli färdig innan markparkeringen Eddan stängde till förmån för bostadsbyggande. Vi prioriterar därför tidsfaktorn högt i bygget. Bygget beräknas vara helt färdigt i juni 2019.

Alternativa parkeringar
En tillfällig parkering på Folkungavallen öppnade i juni med över 200 platser och Cupolen där ett låst cykelhus finns för dem som vill cykla sista biten till jobbet. Mer centralt är parkeringshuset Druvan den anläggning som har flest platser.

För alla som har Guld-, Silver- eller Brons-abonnemang i LinPark ingår även Folkungavallen och Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) i de abonnemangen tills bygget av Akilles är färdigt. Till och med februari även parkeringarna på Ebbepark (vid Westmansgatan). Parkeringsvakterna ser i sina handdatorer att det finns ett aktivt abonnemang för bilen.

Akilles kommer att få ytterligare två våningar och ska totalt rymma 600 platser med 12 nya laddstolpar för elbilar. Samtidigt förbättras sträckningen av cykelvägen förbi Akilles. Byggnaden får en ny entré på kortsidan mot Västra vägen och den gamla, vackra muren mot Gröngatan kommer att bevaras.

 
Frågor och svar

 • Vad är det ni gör på Akilles? Open or Close

  Vi bygger ut parkeringshuset så att det rymmer dubbelt så många bilar som innan. Det blir cirka 600 platser.

 • När är det färdigt? Open or Close

  Det beräknas vara färdigt årskiftet 2018/2019

 • Varför har ni huset öppet under byggtiden? Open or Close

  Vi hade helst haft huset stängt när vi bygger men parkeringssituationen i Linköping är ansträngd just nu och för att inte förvärra den ytterligare vill vi kunna erbjuda de platser som finns.

 • Varför stängdes Eddan innan Akilles är färdigt? Open or Close

  Akilles skulle ha varit färdigt innan Eddan stängdes, men överklaganden av bygglovet för Akilles i flera led gjorde att projektet blev försenat ungefär i 1 ½ år. Vi ägde inte marken som Eddan låg på utan arrenderade den bara.

 • Vad gör ni för att ersätta plasterna som försvann när Eddan stängdes? Open or Close

  Vi håller Akilles öppet trots att vi bygger om, helst hade vi velat ha huset stängt för en smidigare byggprocess, men vi vill kunna erbjuda de platser vi kan under tiden. Sen har vi tillskapat en parkering med över 200 platser på Folkungavallen, den har vi även lagt in i abonnemangen för parkeringshusen tillsammans med Pelargonian som ligger vid Stångebro gatukök på Tanneforsvägen. Fram till och med januari ligger även Ebbepark med i abonnemangen.

  Vi har också skjutit på ett projekt vi skulle ha gjort i Druvan för att inte tillfälligt förlora ytterligare platser.

 • Varför stänger ni infarten från Gröngatan till januari? Open or Close

  Huset är under byggtiden delat i två delar med två separata infarter. Från Gröngatan har vi haft väldigt få tillgängliga platser, nu stänger vi den infarten en period för att snabbare kunna göra färdigt och öppna bottenplan för parkering helt istället för delvis. Vi letar hela tiden efter lösningar så vi kan erbjuda så många platser som möjligt.