Druvan renoveras

Den 6 maj startar renoveringen av parkeringshuset Druvan. Renoveringen innebär att det kommer göras förbättringar av befintliga pelare och alla golv på alla våningsplan. Hela huset kommer att påverkas och det kommer att bli färre platser i perioder under renoveringen. Hela renoveringen beräknas pågå under 2019.

Vad händer i Druvan:

Vecka 19 – vecka 48 – Renoveringar i källaren görs. 

Arbetet i parerkingshuset startar på plan 5 för att sedan förflyttas nedåt våning för våning i huset.

Under vecka 25-28 (17 juni – 14 juli) är parkeringshuset Druvan stängt på grund av den renovering som sker i huset. Under dessa veckor utför vi typer av arbeten där det inte går att ha körande trafik eller kunder i huset. Parkera gärna i våra andra parkeringshus i centrum under perioden. Kunder med månadsabonnemang är välkomna att parkera i något av våra andra p-hus under perioden städning pågår i det hus man har abonnemang för. Parkeringshuset Akilles har nu alla fem våningsplan öppna med ca 500 parkeringsplatser och utomhusparkeringen, i närheten av Druvan, Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) har 200 platser.

Alternativa parkeringar:

Vi rekommenderar dig att parkera i Akilles som har idag 471 parkeringsplatser. Från och med den 21 maj är hela huset öppet för parkering. I city kan du även parkera i parkeringshusen Baggen och Detektiven.

Utomhusparkering i närheten av Druvan är Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) med 200 platser.