Druvan renoveras

Renoveringen innebär att det kommer göras förbättringar av befintliga pelare och alla golv på alla våningsplan. Hela huset kommer att påverkas och det kommer att bli färre platser i perioder under renoveringen. Hela renoveringen beräknas pågå under 2019 och en bit in på 2020.

Just nu att nivån av damm i Druvan väldigt hög och vi rekommenderar dig som vill undvika detta använda något av våra andra parkeringhus.


Vad händer i Druvan:

Vecka 6-26. Stålkuleblästring och gjutning sker i parkeringshuset.

Vecka 27 är P-huset stängt på grund av vattenbilning. Vattenbildning medför ett högt bullrande ljud.

Vecka 28-32 är P-huset stängt. Då sker arbeten såsom stålkuleblästring och gjutning av nya ytskikt. Kompletterande mekanisk bilning kan förekomma.

Vecka 32 och framåt. Kompletterande arbeten där bullrande arbeten är över.


Alternativa parkeringar:

Vi rekommenderar dig att parkera i Akilles som har idag 471 parkeringsplatser. I city kan du även parkera i parkeringshusen Baggen och Detektiven.

Utomhusparkering i närheten av Druvan är Pelargonian (ovanför Stångebro Gatukök) med 200 platser.