Från och med 1 januari 2021 höjer Dukaten priset med två kronor för markplatserna i Linköpings innerstad. På grund av pandemin väljer Dukaten att skjuta fram de planerade prishöjningarna på tre kronor för parkeringshusen i city till sommaren 2021. Dukaten justerar också multiabonnemanget så att endast de två största parkeringshusen, Druvan och Akilles, ingår i abonnemanget.

De centrumnära markparkeringarna som höjs med 2 kronor, från 10 till 12 kr och från 20 kr till 22 kr, är de parkeringar som ligger i grön zon samt parkeringarna Absalon, Badvakten, Borggården, Diakonen, Gesällen, Idéträdgården, Kunskapsgallerian, Tinnis p-garage, Växthuset samt Wavrinskys Gränd.

Ändringar i abonnemanget

Detektiven tas bort från multiabonnemanget i syfte att skapa ett mer tillgängligt parkeringshus för besökare till Linköping city. Dukaten satsar på att skapa en premiumparkering i Detektiven med bland annat bredare parkeringsplatser, likt Källaren som ligger i Baggen. De förhyrda platserna som finns i Detektiven förflyttas till Druvan.

Fråga oss