Företaget

Sedan 1973 har Dukaten arbetat för att bilburna invånare och besökare ska kunna parkera smidigt och säkert i Linköping. Vi fick tidigt i uppdrag att projektera och förvalta de parkeringshus som planerades i centrum och 1981 stod vårt första stora projekt, Druvan, klart.

Genom åren har vår stad – och vår verksamhet – vuxit sig större och större. Vi har anlagt många fler parkeringar, P-hus och mobilitetshubbar som vi driftar och underhåller, skyltar och städar. Vi har övertagit parkeringsövervakningen och har sedan länge ansvar för att genomföra kommunens övergripande parkeringsstrategi. Vårt uppdrag, då som nu, är att se till att det finns bra parkeringar nära de platser människor vill besöka, att det ska vara lätt att hitta information om lediga platser och att det ska gå snabbt och enkelt att betala. På så vis bidrar vi även till Linköpings näringsliv och till stadens attraktivitet i stort.

Framför allt är vi idag en motor och pådrivare i arbetet för långsiktigt hållbar mobilitet där grunden ligger i nutidens och framtidens parkering, där vi främjar och möjliggör nya, klimatsmarta tjänster och lösningar. Vi har ambitionen och modet att utmana branschen, och vi vill och vågar satsa på investeringar som bidrar till en mer hållbar utveckling – lokalt och globalt.

Enligt våra ägardirektiv ska Dukaten:

  • verka för hållbar mobilitet i samverkan med andra aktörer.
  • genomföra kommunens parkeringsstrategi med särskild hänsyn till trygghet, tillgänglighet, miljö och jämställdhet.
  • genom samverkan kring Ebbepark, Vreta Kluster, Science Park Mjärdevi, Cleantech Park samt övriga klustermiljöer främja företagande och nya idéer inom utvalda områden och inom Region Östergötlands identifierade styrkeområden.
  • arbeta med ökad digitalisering och ha en teknikoptimistisk syn
  • initiera tidig dialog med kommunen för att säkerställa transparens och likställighet i marktilldelningsfrågor och planarbete,
  • bidra till ett CO2-neutralt Linköping, genom bland annat ökad produktion av förnybar energi och koldioxidneutralt byggande.

”Vi skapar smidiga lösningar för ett tillgängligt Linköping i ständig rörelse”

Nytänkande
Tillsammans skapar vi kreativa lösningar genom att vara initiativrika, modiga och ta oprövade vägar. Vi är omvärldsmedvetna och i ständig utveckling för att ligga steget före.

Ansvarsfulla
Vi möter vår omvärld, kunder och varandra med respekt och omtanke. Vi tar vårt samhällsansvar inom alla våra verksamhetsområden – och vi lever som vi lär.

Värdeskapande
Vi skapar värde för våra kunder, för Linköping och för varandra genom att vara lyhörda och tillgängliga, samt genom att kommunicera vår verksamhet på ett tydligt sätt. Vi prioriterar tid och resurser så att de stöder vårt uppdrag och våra mål.

Vilka vi är

Mattias Nilsson

Mobilitetschef

Sandra Strand

Chef kommunikation mobilitet & kundsupport

Matts Skeppstedt

Affärsutvecklingschef

Mikael Wallin

Chef Teknik och Systemutveckling

Fråga oss