Fakturera oss

Från och med 1 maj 2022 ska alla fakturor skickas som e-fakturor. Har du frågor kring elektronisk fakturering kontakta oss via ekonomi@sanktkors.se

Vi kan ta emot fakturor via PEPPOL-nätverket eller som Svefaktura via vår VAN-tjänst, Tieto Sverige. Formaten som gäller för PEPPOL-fakturor är PEPPOL BIS Billing 3 och formatet för Svefakturor är Svefaktura 1.0. Varje faktura ska vara märkt med aktuell referens/beställare, samt i förekommande fall även med vårt projekt eller objektsnummer. Fakturor som saknar något av ovanstående eller är felmärkta kommer att återsändas till er för rättelse.

OBSERVERA att vi byter VAN-tjänst och PEPPOL-ID resp GLN.

Bolag OrgNo GLN Peppol ID
Dukaten Parkeringsservice AB 559024-8331 7340109103282  0007:5590248331

Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor så kan vi ta emot fakturor via mail: invoice@sanktkors.se

Fakturan ska skickas i PDF-format med en PDF per faktura och mail. Bilagor som t ex underlag eller arbetsorder skall vara infogade i samma PDF-fil som fakturan och med fakturan först i filen. Varje PDF-fil måste ha ett unikt namn. Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller är i felaktigt format kommer att returneras. Vår e-postadress tar endast emot fakturor och hanteras helt automatiskt. Vi läser alltså inte mailen så inga meddelanden kan lämnas här.

Varje faktura ska vara märkt med aktuell referens/beställare, samt i förekommande fall även med vårt projekt eller objektsnummer. Fakturor som saknar något av ovanstående eller är felmärkta kommer att återsändas till er för rättelse.

E-faktura och Autogiro

Du som är hyresgäst och har en förhyrd plats kan välja att betala din parkering med E-faktura eller Autogiro.

E-faktura

E-faktura innebär att parkeringsavin skickas elektroniskt till din internetbank. Fördelen för dig är att belopp och OCR-nummer redan är ifyllt – allt du behöver göra är att kontrollera uppgifterna och godkänna. Dessutom blir fakturan alltid betald på rätt datum och du slipper riskera påminnelseavgifter.

Du gör anmälan till e-faktura hos din internetbank.

Autogiro

Med autogiro drar banken pengarna automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Det enda du behöver tänka på är egentligen att se till att det finns pengar på kontot.

Du gör anmälan till autogiro hos din internetbank. Du som använder LinPark och vill betala med autogiro ska kontakta Riverty på telefonnummer: 0340-59 61 33.

Anmälan till autogiro kan också göras genom att fylla i blanketten nedan och skicka till Dukaten Parkering.

Autogiroanmälan

Fråga oss