I Vallastaden finns olika möjligheter till parkering. Aurora som ligger på Lärdomsgatan har 378 parkeringsplatser och 30 platser avsedda för elbilar via Mers laddnätverk.

Det andra parkeringshuset Flustret ligger bredvid räddningstationen på Johannes Magnus väg. Där finns det  315 parkeringsplatser.
Bottenvåningen är öppen för korttidsparkering och 30 av platserna har laddplatser för elbilar via Mers laddnätverk.

Resterande plan är tillgängliga för månadsabonnemang för boende i Vallastaden. Här finns ytterligare 30 laddplatser för elbilar samt uttag för motorvärmare i anslutning till alla platser på taket.

Parkera i Flustret

Abonnemang för boende i Vallastaden: 800 kr per månad

Pris för korttidsparkering i Flustret: 15 kr/timma kl 08-22 och 1 kr/timma kl 22-08, max 95kr per dygn och tillfälle.

Är du intresserad av ett abonnemang i Flustret är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till uthyrning@dukaten.se.

Fråga oss