Det är inte bara våra parkeringsplatser som ska vara tillgängliga. Den här webbplatsen och vår app, LinPark, måste också uppfylla vissa krav så att så många som möjligt ska kunna ta till sig den information vi presenterar. Det handlar bland annat om design och navigation, textstorlek, färgkontraster och språklig tydlighet. Här försöker vi så långt det är möjligt följa Linköpings kommuns riktlinjer, som är framtagna enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är dock medvetna om att det finns saker, både på webben och i appen, som vi kan förbättra när det gäller tillgängligheten och tar därför gärna emot dina synpunkter.

Fråga oss