ANMÄL DIG HÄR! 

 

Nu är det dags för mobilitetsdagen med årets tema – Hur möter vi elbilens framfart? Elbilens framfart fortsätter på den svenska marknaden och de laddbara bilarna utgör ca 10 % av den svenska personbilsflottan. Som en följd växer olika strategier fram för att möta den efterfrågan på laddplatser. Men vilken strategi är rätt? Hur ska verksamheter, företag och fastighetsägare tänka när det gäller elbilsladdning? Hur är beteendet på de som använder elbilar nu mot för några år sedan?

Dukaten har bjudit in Stockholm Parkering och Göteborg Parkering, som med samma utmaningar arbetar med olika strategier gällande laddinfrastrukturen. Dessa kommer dela med sig av sina erfarenheter och vi ställer frågan hur kan Linköping tillämpa detta i vår stad?

Vidare berättar Re&Go, – en lokal laddoperatör, mer utifrån näringslivet perspektiv och dess trender samt hur de ser på utvecklingen när det gäller betalning, app och beteenden.

Avslutningsvis kommer vi berätta om vad det innebär att ställa om fastigheter för hantering av offentliga verksamheternas fordonsflotta. Verksamheter inom vård, skola och omsorg ska ha tillgång till laddplatser och samtidigt bedriva sin verksamhet där kraven och medarbetare ofta ser helt annorlunda ut.

Fråga oss