Kvarteret Folkungavallen utvecklas till att bli en helt ny mötesplats i Linköping med bland annat en ny modern simhall. Strax intill växer jätten Neptunus stadigt fram, som ett flaggskepp för framtidens mobilitet.

Med sina åtta våningar och en iögonfallande fasad kommer Neptunus definitivt att ta plats i det nya området. Och mobilitetshubben är ett mycket välkommet tillskott i expansiva Linköping. Här förbereds det för över 600 parkeringsplatser, livsmedelsbutik, leveransboxar och bilpool. I anslutning till anläggningen byggs också en cykelparkering.

”Neptunus är ett av våra största projekt”, säger Mattias Nilsson, mobilitetschef för Dukaten, ”och även ett av de mest spännande. En mobilitetshubb är ju så mycket mer än ett p-hus.” 

Ett större syfte

Dukaten har gått från att vara ett renodlat parkeringsbolag till att brett arbeta med mobilitet. Neptunus, liksom nyöppnade Talldungen i Ebbepark, är båda exempel på mobilitetshubbar som samlar flera tjänster och färdmedel under samma tak. Utvecklingen pågår även i befintliga parkeringshus.

Syftet är att minska resor och förenkla människors vardag”, berättar Mattias. ”Här ska man kunna parkera sin bil eller cykel, handla mat och hämta ut paket, allt under samma tak.”

Parkering för alla

På Neptunus bottenplan öppnar Östenssons en ny livsmedelsbutik på 1 200 kvadratmeter. Intill den kommer det leveransboxarna att placeras. Övriga våningar vigs åt bilparkeringar. 

”Tanken är att områdets boende och besökare ska kunna parkera i hela anläggningen”, säger Mattias. ”Men vi försöker komma ifrån det där med reserverade platser eftersom det är ett ineffektivt sätt att nyttja parkeringsytor.” 

Med hållbarhet som mål

Hubben förses såklart med ett flertal elbilsplatser, och det förbereds redan för att kunna utöka antalet allt eftersom. Planen är också att bilpoolen snart ska kunna etableras. Mattias och hans kollegor ser med förväntan fram emot Neptunus öppnande, vilket beräknas ske till årsskiftet 2022–2023.

”Dukatens uppdrag och mål är just att stimulera till ökad hållbarhet. Genom att erbjuda både vardagsservice och miljövänliga transportalternativ blir Neptunus ett slags verktyg för att påverka människors beteenden och rörelser. Och det är precis så en mobilitetshubb ska fungera!”

Fråga oss