Nu öppnar Ebbeparks tredje parkeringsgarage

Den 12 januari öppnar Ebbeparks tredje parkeringsgarage Fridtuna med 67 parkeringsplatser. Ebbeparks andra parkeringsgarage i ordningen, Lugnet, delöppnades den 1 november 2021 och kommer när det öppnas fullt ut i slutet på 2022 ha totalt 192 platser. Garagen förstärker ytterligare Ebbeparks position som en mobilitetshub där stort fokus läggs på alternativa transportlösningar.

Garaget Fridtuna ligger i norra delen av Ebbepark och från garaget finns direktaccess till byggnaden Färgeriet där bland andra T1-skolorna och Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har sina verksamheter. Fridtuna är öppet för alla och ingår i Dukatens allmänna utbud. Och för att optimera utrymmet är inga platser förhyrda.

I Ebbepark sker all bilparkering i stora garage eller i parkeringshuset Väveriet och på marknivå kommer det endast finnas handikapp- och avlastningsplatser. När området är färdigt kommer det totalt att finnas 850 parkeringsplatser att nyttja men Ebbepark är byggt för att även stimulera till att använda andra mobilitetslösningar.

Fakta mobilitetslösningar Ebbepark:
850 parkeringsplatser i garage eller parkeringshus
70 elbilsladdning
Bilpool
2500 cykelparkeringar utomhus
400 cykelparkeringar inomhus
Lådcykelpool (lanseras under 2022)
Paketutlämning
Bra bussförbindelser

Fakta parkeringsgarage Fridtuna:
Infart från Fridtunagatan
Fastighetsägare: Lejonfastigheter
Drift: Dukaten
67 bilplatser
12 elbilsladdare (förberett för fler)
1 trapphus med direktaccess till byggnaden Färgeriet ovanför
Bomsystem i Dukatens parkeringssystem LinPark
Pris: 15 kr/timma, abonnemang dygnet runt 1100 kr/30 dagar eller mån-fre dagtid 800 kr/30 dagar

Nyhet i LinPark!

Få driftmeddelanden och viktig information direkt i LinPark-appen. Uppdatera din telefon och ta del av den nya funktionen.

För att på ett enklare sätt kunna nå ut till dig som användare när det uppstår någon form av driftstörning i Linpark eller när det är en information som du har nytta av att veta och som rör parkering har vi uppdaterat appen med funktionen ”driftstörning” och ”information”. Uppe i appens högra hörn ser du om du har något nytt att läsa och beroende på vilken ikon som visas, så vet du vilken sorts information det gäller – röd triangel är lika med någon form av driftstörning och i:et är lika med ny information som rör parkering.

Talldungen – Ebbeparks första stora mobilitetsgarage

I Ebbepark är hållbar mobilitet en ledstjärna. Det ska finnas många olika alternativ att ta sig till och från området och det ska vara lätt att välja hållbara alternativ. I området finns både bilpool och elcykelpool och i garagen finns även särskilda platser för cyklar. Nu har Talldungen, det första stora parkeringsgaraget, öppnat och det har fått namn efter torget vid infarten.

Talldungen det första stora garaget har plats för 161 bilar där 14 av platserna har elbilsladdare och fler finns förberedda när efterfrågan ökar. Här finns också en bilpool och till sommaren öppnar ett cykelrum med 194 cykelplatser.

Från garaget finns direktaccess till byggnaderna ovanför, till att börja med till Repfabriken där Campushallen nyligen öppnade en träningsanläggning.

Talldungen är öppet för alla och ingår i Dukatens allmänna utbud, inga platser är förhyrda. Delade platser används på ett mycket mer effektivt sätt och är ett smart sätt att dela på resursen parkering.

Fakta mobilitetsgarage Talldungen:
Infart från Westmansgatan/Ebbegatan
Fastighetsägare: Sankt Kors
Drift: Dukaten
161 bilplatser (136 initialt)
14 elbilsladdare (förberett för fler)
194 cykelplatser i låst cykelrum (öppnar till sommaren)
5 trapphus med direktaccess till byggnaderna ovanför
Bilpool
Bomsystem i Dukatens parkeringssystem LinPark
Pris: 15 kr/timma, abonnemang dygnet runt 1100 kr/30 dagar eller mån-fre dagtid 800 kr/30 dagar
Öppettider: 06-21 (access dygnet runt med kod)