Extra korttidsparkering i Linköping city under julhandeln

På en presskonferens den 20 november meddelade kommunen att de kommer att tillskapa extra korttidsparkeringar i Linköpings city för att underlätta för snabba ärenden och upphämtningar av beställda varor. De platserna kommer att vara avgiftsfria. Kommunen håller nu på med praktisk hantering av att ta fram sådana platser, det innefattar till exempel ta fram skyltar. Vi återkommer med besked om exakt var de nya platserna kommer att finnas samt under vilka datum de kommer att vara tillgängliga. Det finns alltså inga sådana platser ännu.

In- och utfart i parkeringshuset Akilles öppnas

Måndagen den 9 november klockan 10.00 öppnar den nu färdigbyggda in- och utfarten vid Västra Västra vägen i parkeringshuset Akilles. Hotellet som byggs längs med Storgatan beräknas vara färdigt våren 2021.

Hamngatan stängs av och del av parkeringen ”Simhallen” stängs

Bygget av Linköpings nya simhall pågår för fullt och nu startar arbetet med att dra fram fjärrvärme, vatten och avlopp till Folkungavallen från Hejdegården. I och med detta arbete stängs Hamngatan av från den 12 oktober till mitten av december från korsningen Valhallagatan/Ymergatan fram till Lasarettsgatan. Infarten till parkeringen Simhallen sker som vanligt via Hamngatan och utfarten leds om till norrgående riktning på Hamngatan.

Från och med den 19 oktober kommer antalet parkeringsplatser minska då en av de första nya gatorna i Folkungavallen ska byggas. Ytan på parkeringen som behöver tas i anspråk är grusdelen. De asfalterade delarna av parkeringen blir kvar. Andra parkeringar som kan användas för besök till bland annat simhallen är Folkungavallen, p-garaget Tinnis, parkeringarna Badvakten och Diakonen och omkringliggande gatuparkering.

Läs mer om Hamngatan och se karta över avstängningen här.