Hållbar mobilitet ligger högt på samhällsagendan och nu tar Dukaten ytterligare ett steg i sitt arbete att närma sig målet att vara en ledande mobilitetsaktör. Bolaget har gått från att vara ett parkeringsbolag till att vara ett mobilitetsbolag med flera framgångsrika initiativ, bland annat Linbike. Det finns ytterligare spännande projekt i pipen och från 1 juni kommer den nyanställda mobilitetschefen Mattias Nilsson att driva utvecklingen vidare.

Med visionen att skapa smidiga lösningar för ett tillgängligt Linköping i ständig rörelse, ansvarar Dukaten redan för flera viktiga satsningar. Utöver digitala tjänster som parkeringslösningen LinPark, har de rullat ut elcykelpoolen Linbike. LinBike har blivit över förväntan populärt med drygt 8500 användare. Elcyklarna finns utplacerade runt om i Linköping och har även placerats vid pendlingsparkeringar, för att göra det enkelt och ekonomiskt att kombinera olika sätt att resa.

Först i landet

Dukaten har också flera pågående projekt tillsammans med andra aktörer inom offentlig sektor, näringslivet och forskning. Däribland Linköping MaaS (Mobility as a Service) – en mobilitetstjänst som ska göra det enklare för Linköpingsborna att använda sig av kollektiva och delade transporttjänster via en enda digital plattform. Linköping är den första kommunen i Sverige, och en av de första i världen, som tar ett helhetsgrepp kring det som kallas Mobilitet som tjänst. Dukaten kommer långsiktigt att driva och utveckla mobilitetstjänsten efter att projektet avslutas i juni 2021.

Nya mobilitetschefen ska driva mobiliteten framåt

Mattias Nilsson kommer närmast från Kinda kommun där han har ansvarat för tillväxt- och utvecklingsfrågor, med fokus på samhällsplanering, företagande och marknadsföring. Han har tidigare också arbetat med utveckling av IT och digitala tjänster. På Dukaten kommer Mattias Nilsson att ansvara för utvecklingen av såväl nuvarande som framtida lösningar inom effektiv och hållbar mobilitet och parkeringsverksamheten.

Fråga oss