Nu lanseras ett parkeringsabonnemang anpassat till framtidens arbetsliv. När allt fler företag och organisationer låter sina anställda arbeta hemifrån en eller flera dagar i veckan behövs ett bra komplement till det traditionella månadsabonnemanget. Med Flex – Ebbepark har användaren 42 dagar på sig att använda 21 parkeringstillfällen.

Flex – Ebbepark är ett abonnemang som sträcker sig över en period på 42 kalenderdagar under vilka 21 Flex ingår. En (1) Flex innebär att användaren kan parkera valfritt antal gånger under 13 timmar från första infart. På detta sätt får kunden en ökad flexibilitet att välja när de vill och kan ta bilen.

Flex Ebbepark ingår i Testbädd Ebbepark för ny teknik och nya lösningar inom samhällsbyggnad. Ambitionen med Flex Ebbepark är att testa och se om produkten är attraktiv på marknaden för sedan implementeras i större skala på flera områden. Under testperioden kommer kundenkäter att skickas ut för att få in värdefulla synpunkter från användarna. Idén till det nya parkeringsabonnemanget kom i samverkan med Sankt Kors som är initiativtagare till och en av fastighetsägarna i Ebbepark.

Flexabonnemanget  kostar 1300 kr och går att köpa från och med 14 februari 2022.

Fråga oss