I slutet av maj plockades den sista cykeln i LinBikes flotta bort från Linköpings gator. Ett tråkigt men nödvändigt beslut efter flera motgångar. Vi på Dukaten tar dock med oss viktiga erfarenheter från projektet som vi kommer att ha nytta av i vårt fortsatta mobilitetsarbete.

Det hela började med att Sankt Kors, tillsammans med Dukaten, fick i uppdrag av kommunstyrelsen att etablera en elcykelpool. De övergripande målen var dels att öka antalet cykelresor i staden, med minskat bilresande som följd, och därigenom bidra till ett koldioxidneutralt Linköping. Dels att stärka stadens näringsliv genom att erbjuda ett smidigt och hållbart transportsätt för inpendlare och tjänsteresenärer.

Nöjda kunder
Efter omfattande förstudier genomfördes en leverantörsupphandling som vanns av norska Sharebike. Med 200 cyklar, 300 laddpunkter fördelade på 20 stationer runt om i staden och en smart bokningsapp var förhoppningen att attrahera ett stort antal användare. LinBike sjösattes i september 2019 och projektet fick en lyckad start. Kunderna var nöjda. Cyklarna var enkla, bekväma och praktiska och det upplevdes som ett säkert transportsätt.

Kamp om målgruppen
Tyvärr fick verksamheten aldrig chans att ta riktig fart. 2020 slog pandemin till, vilket tydligt påverkade resandet. Samtidigt förändrades marknaden drastiskt då elsparkscyklarna lanserades i Linköping. Eftersom majoriteten av LinBikes användare visade sig vara unga vuxna – och inte den målgrupp förstudierna pekat på – blev konkurrensen tuff. Med sparkcyklarna kunde de ta sig från dörr till dörr utan att behöva åka till en nod. Numera finns det sådana system även för hyrcyklar, men inte då LinBike initierades. Försöket att utöka LinBikes geozoner gav heller ingen effekt.

Avveckling i förtid
Under vissa tidpunkter hade vi stora utmaningar med stölder och vandalism av både cyklar och noder. Ryd, som var den populäraste noden, drabbades så hårt att vi tvingades stänga ner den. Något som minskade kundunderlaget ytterligare. Dessutom fortsatte försäljningen av privata elcyklar att öka. Med stadigt minskande beläggning och fortsatt höga driftskostnader var det inte längre ekonomiskt försvarbart att driva projektet. I december 2021 tog kommunstyrelsen beslut att avveckla LinBike i förtid.

Uthållighet och flexibilitet
För oss som mobilitetsaktör är det naturligtvis tråkigt när en klimatsmart insats inte blir som det var tänkt. Positivt är dock att LinBike-cyklarna hann rulla 11 varv runt jorden innan de hämtades hem av leverantören. Framför allt har vi lärt oss mycket när det gäller att driva den här typen av projekt. En viktig insikt är att förändringar kräver såväl uthållighet som blixtsnabb flexibilitet, inte minst när det gäller teknik. Vi vet också att närhet och smidighet är avgörande. Hållbar mobilitet handlar ju mycket om att förenkla människors vardag. Det är något vi på Dukaten fortsätter att jobba för.

 

Fråga oss