Den 12 januari öppnar Ebbeparks tredje parkeringsgarage Fridtuna med 67 parkeringsplatser. Ebbeparks andra parkeringsgarage i ordningen, Lugnet, delöppnades den 1 november 2021 och kommer när det öppnas fullt ut i slutet på 2022 ha totalt 192 platser. Garagen förstärker ytterligare Ebbeparks position som en mobilitetshub där stort fokus läggs på alternativa transportlösningar.

Garaget Fridtuna ligger i norra delen av Ebbepark och från garaget finns direktaccess till byggnaden Färgeriet där bland andra T1-skolorna och Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har sina verksamheter. Fridtuna är öppet för alla och ingår i Dukatens allmänna utbud. Och för att optimera utrymmet är inga platser förhyrda.

I Ebbepark sker all bilparkering i stora garage eller i parkeringshuset Väveriet och på marknivå kommer det endast finnas handikapp- och avlastningsplatser. När området är färdigt kommer det totalt att finnas 850 parkeringsplatser att nyttja men Ebbepark är byggt för att även stimulera till att använda andra mobilitetslösningar.

Fakta mobilitetslösningar Ebbepark:

 • 850 parkeringsplatser i garage eller parkeringshus
 • 70 elbilsladdning
 • Bilpool
 • 2500 cykelparkeringar utomhus
 • 400 cykelparkeringar inomhus
 • Lådcykelpool (lanseras under 2022)
 • Paketutlämning
 • Bra bussförbindelser

Fakta parkeringsgarage Fridtuna:

 • Infart från Fridtunagatan
 • Fastighetsägare: Lejonfastigheter
 • Drift: Dukaten
 • 67 bilplatser
 • 12 elbilsladdare (förberett för fler)
 • 1 trapphus med direktaccess till byggnaden Färgeriet ovanför
 • Bomsystem i Dukatens parkeringssystem LinPark
 • Pris: 15 kr/timma, abonnemang dygnet runt 1100 kr/30 dagar eller mån-fre dagtid 800 kr/30 dagar
Fråga oss