Från och med 1 mars ingår inte längre parkeringen Simhallen i abonnemanget Grön Zon. På parkeringen gäller nu istället timtaxa (12 kr/tim) och du får max stå 4 timmar. I abonnemanget Grön Zon ingår parkeringarna Folkungavallen, Ankdammen, Pelargonian, Guldmyntet, Katedral Norra och Katedral Södra .

Fråga oss