Nu startar ett unikt och spännande projekt i P-huset Druvan, där målet är att underlätta vardagen för våra elbilskunder. Samtidigt tar Dukaten ett viktigt steg för parkeringsbranschens utveckling.

”Laddinfrastrukturen är en högaktuell fråga för bilbranschen och för oss som arbetar med parkering och för framtidens hållbara mobilitet”, säger Mattias Nilsson, mobilitetschef. ”Dukaten ligger långt framme när det gäller elbilsplatser, men vi vill också att flödet innanför våra bommar ska vara så enkelt som möjligt för kunden. I samband med utvecklingen av LinPark passar vi därför på att testa ett nytt betalsystem för laddning.”

Två tjänster – ett kvitto
Projektet genomförs i mindre skala i parkeringshuset Druvan. Här finns 12 elbilsplatser som nyttjas frekvent, oftast av återkommande kunder. Idag administreras parkeringen av oss, via LinPark eller betalautomater, medan elen debiteras separat av annan operatör. I projektet kommer båda tjänsterna att hanteras i en och samma transaktion. En smidig lösning som förhoppningsvis blir permanent.

LinPark eller biljett
Enklast blir det nya systemet för LinPark-kunder som därmed har sitt fordon registrerat i appen. De passerar bommarna i Druvan, kopplar upp sig vid en laddstation och knappar in bilens registreringsnummer i den startenhet som satts upp. När de åker därifrån öppnas bommarna automatiskt och kostnaden för parkering och el dras direkt från LinPark-kontot. De som inte har LinPark tar istället en P-biljett vid infarten som sedan scannas i startenheten vid laddplatserna. Innan utfart görs betalningen på vanligt sätt i betalautomaterna, och kunden debiteras nu både för parkeringen och elen.

En satsning med dignitet
Om allt går som planerat blir Dukaten ett av de första parkeringsbolagen i Sverige att erbjuda ett komplett betalsystem för parkering och laddning, som fungerar både för anläggningar med bommar och andra parkeringar. Systemet kommer då att lanseras fullt ut i alla Dukatens anläggningar, totalt cirka 270 laddstationer.
”Att göra kundresan enklare är ett viktigt led i vårt arbete för hållbar mobilitet. Med denna satsning hoppas vi också kunna främja parkeringsbranschens utveckling i stort”, avslutar Mattias Nilsson.

Fråga oss