Renovering i Detektiven

Renoveringen av parkeringshuset Detektiven är igång och ska öka den upplevda tryggheten, samtidigt som byggnaden får ett estetiskt lyft och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen.

Under renoveringen kommer det att bli lite störningar och avstängningar i huset men du kan använda parkeringshuset som vanligt under tiden.

Från och med torsdag, 3 oktober och cirka 3 veckor så kommer ena infarten i Detektiven att stängas av stora delar dagtid efter klockan 09.00. Då startar arbetet med cykelförrådet som ligger precis bredvid infarten. 

Ena infarten stängs av
Från och med torsdag, 3 oktober och i cirka 3 veckor framåt startar arbetet med det cykelförråd som ligger bredvid ena infarten i parkeringshuset. Under dessa arbeten kommer infarten närmast cykelförrådet att stängas av stora delar dagtid efter klockan 09.00. 

Arbetet i trapphus A (hörnet Drottninggatan - Repslagargatan) börjar torsdag 12 september och är avstängt från och med 12 september till den 29 november. Under denna period kan du använda trapphus C, där ingången är på baksidan av huset. Detta trapphus har hiss. Du kan även använda trapphus B som ligger på Drottninggatan. Detta trapphus har ingen hiss, men behöver du använda hiss når du trapphus C genom att gå igenom parkeringshuset på plan 1 från trapphus B.

Delar av Drottninggatan och Repslagargatan kommer stängas av i perioder och där leds vägen om för gående och cyklister.

Elbilsplatser avstängda i parkeringshuset Druvan

 På grund av den renovering som sker i Druvan behöver de elbilsplatserna som finns i parkeringshuset vara avstängda till och med måndag 21 oktober. Behöver du en laddplats kan du parkera i något av våra andra parkeringshus eller utomhusparkeringar. Läs mer här

Färre parkeringsplatser på Katedral södra den 18 oktober

På fredag, 18 oktober, är ca 10 platser avstängda på Katedral Södra. Dessa platser behövs för att skapa yta när ett skadad trä bredvid parkeringen ska sågas ner. Har du möjlighet att använda en annan parkering under denna dag kan du parkera på Katedral Norra, i parkeringshuset Akilles eller på kommunens gatumark i området.

Asfaltering utanför Druvans in- och utfart

På onsdag 11 september, klockan 05.30-12.00 (ca) kommer Linköpings kommun att utföra asfaltering utanför parkeringshuset Druvans in- och utfart. Under dessa timmar är det bra om du kan välja att parkera i ett annat parkeringshus eller parkering då det troligtvis kan bli kö eftersom trafiken behöver dirigeras av personal på plats.

Akilles in- och utfart vid Västra vägen stängs

Just nu bygger Vasaparken Fastighets AB ett 5200  stort hotell vid parkeringshuset Akilles som kommer stå klart hösten 2020. Hotellet kommer sträcka sig längs Storgatan och vid Västra vägen framför parkeringshuset. För att behålla säkerheten för er som parkerar behöver vi nu stänga in- och utfarten vid Västra Vägen på grund av de arbeten som utförs i och med hotellbygget. Vi stänger in- och utfarten den 20 augusti och den kommer hållas stängd i drygt ett halvår medan arbetena pågår. Istället hänvisar vi till in- och utfarten på Gröngatan.