Hamngatan stängs av och del av parkeringen ”Simhallen” stängs

Bygget av Linköpings nya simhall pågår för fullt och nu startar arbetet med att dra fram fjärrvärme, vatten och avlopp till Folkungavallen från Hejdegården. I och med detta arbete stängs Hamngatan av från den 12 oktober till mitten av december från korsningen Valhallagatan/Ymergatan fram till Lasarettsgatan. Infarten till parkeringen Simhallen sker som vanligt via Hamngatan och utfarten leds om till norrgående riktning på Hamngatan.

Från och med den 19 oktober kommer antalet parkeringsplatser minska då en av de första nya gatorna i Folkungavallen ska byggas. Ytan på parkeringen som behöver tas i anspråk är grusdelen. De asfalterade delarna av parkeringen blir kvar. Andra parkeringar som kan användas för besök till bland annat simhallen är Folkungavallen, p-garaget Tinnis, parkeringarna Badvakten och Diakonen och omkringliggande gatuparkering.

Läs mer om Hamngatan och se karta över avstängningen här.

Parkeringshuset Baggen - en del av Konstfestivalen Artscape

Fasaden i hörnet Klostergatan/Kungsgatan på parkeringshuset Baggen kommer att mellan den 28 september till och med den 9 oktober att vara en del i konstfestivalen Artscape. Festivalen i sin helhet pågår runtom i regionen mellan den 28 september och 11 oktober.

Under dessa dagar som målningen tar plats kommer arbetsytan runt hörnet att spärras av och entrén i hörnet stängs. Trottoarerna kommer att hägnas in, och gående hänvisas till motsatt sida. Trafiken kan även påverkas då gatan blir något smalare.

Läs mer om festivalen och om konstnären Adrian P som ska måla Baggen här:

https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/klart-konstnarer-till-artscape/
https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/har-ar-husfasaderna-som-forvandlas-till-konstverk/

Arbete på takplanen i Detektiven och Druvan

Den 13-20 september kommer takplanet i parkeringshuset Detektiven att vara avstängt på grund av ett monteringsarbete. Arbetet sker på takplanet och i området innanför nerfartsrampen och ska inte påverka dig som använder parkeringshuset. Under arbetets gång kan du inte parkera på takplanet men på någon av de övriga 300 parkeringsplatser som finns i Detektiven.

Solpaneler på Druvan
Vi har även ett pågående arbete med att montera solpaneler på takplanet i parkeringshuset Druvan. Att montera solpaneler ingår i vårt miljöarbete för att minska vårt klimatavtryck och panelerna kommer bland annat förse parkeringshuset med el till belysning och elbilsladdning. Detta arbete pågår till och med årsskiftet.

Tack för visad hänsyn!

Problem med växeln till kundtjänst

När du ringer till oss just nu blir du kopplad till kommunens växel Kontakt Linköping. Vänta kvar och be att få tala med en samhällsvägledare så kopplar de dig vidare till oss. 

Parkeringshuset Druvan öppet igen

Nu är de större renoveringarna av parkeringshuset Druvan klara. Från och med måndag 10 augusti kan du parkera på alla planen i huset förutom takplanet, som är avstängt för arbete med uppsättning av solpaneler. Detta arbete beräknas pågå till årsskiftet.

Mindre kompletterande renoveringar i trapphuset och mindre arbeten i parkeringshuset såsom målning sker under kommande veckor men påverkar inte dig som ska parkera. Antal lediga platser i parkeringshuset ser du enkelt i LinPark.

Välkommen tillbaka!