Ändrade öppettider i vår kundtjänst

Med tanke på de omständigheter som råder i och med coronaviruset kommer vi att begränsa våra öppettider för att besöka vår kundtjänst på Dukaten. Från och med 6 april är kundtjänsten öppen måndag, onsdag och fredag kl 08.00-12.00. Vi tar emot ett besök åt gången, så vänta gärna utanför entrén tills det blir din tur.

Med omsorg för andra kunder och våra medarbetare ber vi dig som har luftvägsbesvär, feber eller hosta att inte besöka vår kundtjänst personligen. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst via telefon på telefonnummer 013-20 54 10 som är öppen som vanligt mellan kl 08-16 alla vardagar. Du kan även kontakta oss via e-post på info@dukaten.se.


Ta hand om varandra!

Hjälp till att minska smittspridningen av det nya coronaviruset

Med omsorg om våra kunder och medarbetare ber vi dig som har luftvägsbesvär, feber eller hosta att inte besöka vår kundtjänst personligen.
Du är varmt välkommen att höra av dig via telefon eller e-post i stället. Ta hand om varandra!

Renovering i Detektiven

Under vecka 4 stänger vi trapphus B i Detektiven för den renovering som ska ske där. Arbetet beräknas vara färdig i vecka 14 (30 april). Under renoveringen kan du använda huvudtrapphuset och trapphus C som ligger på baksidan av huset.

Renoveringen av parkeringshuset Detektiven ska öka den upplevda tryggheten, samtidigt som byggnaden får ett estetiskt lyft och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen.
Under renoveringen kommer det att bli lite störningar och avstängningar i huset men du kan använda parkeringshuset som vanligt under tiden. Delar av Drottninggatan och Repslagargatan kommer stängas av i perioder och där leds vägen om för gående och cyklister.

Dukaten och åtta andra aktörer är först med att utveckla kombinerad mobilitet som tjänst

Nu är det klart att åtta aktörer och däribland Dukaten ska bygga en användarvänlig digital plattform för ökat hållbart resande. Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner för den nya tjänsten som ska göra det enklare för Linköpingsborna att se utbudet av kollektiva och delade transporttjänster. Det ska också bli lättare att byta mellan och betala för kombinerade mobilitetstjänster.

Den nya tjänsten ska samla flera transportslag och skräddarsy en resa utifrån användarens behov. Appen ska innehålla reseplanering, bokning, biljett, betalning och realtidsinformation för bland annat cykelpooler, hyrbilar, delningsbilar och kollektivtrafik. Genom att göra det enklare att kombinera flera transportslag blir staden mer tillgänglig, resurser utnyttjas mer effektivt samtidigt som det bidrar till Linköpings mål om en koldioxidneutralitet 2025.

Linköping är den första kommunen i Sverige och en av de första i världen som tar ett helhetsgrepp kring det som kallas MaaS (Mobility as a Service) eller Mobilitet som tjänst. Det är ett unikt projekt som kan bli en mall och förebild för andra städer.

Maas-projektet kommer att projektledas av Linköpings kommun och Sankt Kors och tjänsten kommer preliminärt lanseras i sommar.

Dessa aktörer står bakom det nya mobilitetsprojektet:

Linköpings kommun, Dukaten, Östgötatrafiken, Stångåstaden, Kyyti Group, Ciao Ciao Carsharing, Science Park Mjärdevi, VTI, Linköpings universitet.

Elbilsplatser avstängda i parkeringshuset Druvan

 På grund av den renovering som sker i Druvan behöver de elbilsplatserna som finns i parkeringshuset vara avstängda till och med måndag 21 oktober. Behöver du en laddplats kan du parkera i något av våra andra parkeringshus eller utomhusparkeringar. Läs mer här