Fri parkering för biogaskunder upphör

Fri parkering för biogaskunder upphör 31 januri 2014.

Genom avtal mellan Svensk Biogas och Dukaten Parkering har vi kunnat ebjuda kunder med biogasdrivan fordon fri parkering i några av våra parkeringar. Detta avtal löper dock ut och därmed upphör det fria parkeringen med dekal/P-skiva från och med 31 januari 2014.

Fler p-platser vid Simhallen

karta

Under februari öppnar Dukaten 55 nya platser på parkeringen Simhallen. Vi kan därmed erbjuda 100 platser totalt samt två p-platser för handikappade.

Justerade parkeringspriser i samband med årsskiftet 2013/14

Parkeringarna Diakonen (vid Linnégatan) och Idéträdgården (vid Sandbäcksgatan/Trädgårdsföreningen) övergår från årsskiftet till att vara korttidsparkeringar istället för P-15 parkeringar. Anledningen till att de blir korttidsparkeringar är att öka tillgångligheten i området. Detta innebär även att timpriserna justeras för båda parkeringarna.