Enklare att parkera hos Dukaten

Under hösten blir det ännu enklare att parkera på Dukatens parkeringar.

Dukatens parkeringar med bommar

Slipp biljett och att hantera betalning på plats tack vare optisk avläsning av bilens nummerplåt. Avgiften för parkeringstiden dras från ditt betalkortskonto.

Dukatens utomhusparkeringar

Betala med Dukatens app.

Ingen biljett och inga extra avgifter.

Mer information kommer inför införandet av det nya betalsystemet.

Störningar 5-11 maj i P-huset Norra, Universitetssjukhuset

Under vecka 19, 5-11 maj, kommer ett av de två plan som nu är öppna i parkeringshuset att stängas av på grund av byggnation. Under inledningen av vecka 19 kan det även vara svårt att använda den vanliga vägen ut till markplanet. Personal kommer att finnas på plats för att underlätta vid utpassage.

Vi hoppas på överseende med de störningar som eventuellt kan drabba dig som besökare!

Fri parkering för biogaskunder upphör

Fri parkering för biogaskunder upphör 31 januri 2014.

Genom avtal mellan Svensk Biogas och Dukaten Parkering har vi kunnat ebjuda kunder med biogasdrivan fordon fri parkering i några av våra parkeringar. Detta avtal löper dock ut och därmed upphör det fria parkeringen med dekal/P-skiva från och med 31 januari 2014.

Fler p-platser vid Simhallen

karta

Under februari öppnar Dukaten 55 nya platser på parkeringen Simhallen. Vi kan därmed erbjuda 100 platser totalt samt två p-platser för handikappade.