Justerade parkeringspriser i samband med årsskiftet 2013/14

Parkeringarna Diakonen (vid Linnégatan) och Idéträdgården (vid Sandbäcksgatan/Trädgårdsföreningen) övergår från årsskiftet till att vara korttidsparkeringar istället för P-15 parkeringar. Anledningen till att de blir korttidsparkeringar är att öka tillgångligheten i området. Detta innebär även att timpriserna justeras för båda parkeringarna.

Nytt p-hus öppnar vid US


Måndag 2 december öppnar parkeringshuset US Norra, vid Universitetssjukhuset i Linköping.