Nu blir det enklare att parkera i Druvan!

Ytterligare en betalstation har installerats på våning 1 i parkeringshuset Druvan, Hamngatan/Nygatan. Det betyder ökad kapacitet vid utfart och betalning.

Välkomna!

Smidigare att långtidsparkera på Linköping City Airport

Nytt betalsystem från 1 oktober med bommar vid in- och utfart och betalning i efterhand. Som kund betalar du med kreditkort när parkeringen lämnas, nu fritt från bekymmer om parkeringstider och betalning enbart för utnyttjad tid.

Nytt ljus i P-huset Druvan

Vi installerar just nu ny belysning i P-huset Druvan, för trivsel och trygghet för dig som kund. Arbetet pågår under september-oktober.

Datorfel skapade problem i våra P-hus

Det var ett omfattande datorfel inom Linköpings kommun som under tisdagen slog ut funktionerna i Dukatens P-hus. Så snart felet upptäcktes skickade vi ut tekniker för att ställa upp bommarna vid in- och utfarterna, information sattes samtidigt upp på betalstationera att ingen betalning behövde göras under tiden problemet kvarstod. Felet var åtgärdat under onsdagsmorgonen.

Vi på Dukaten Parkering beklagar de olägenheter som drabbade våra kunder.