Du måste uppdatera appen och registrerar dig på nytt. Sedan kan du åter igen parkera i anläggningar. Om du inte hinner med detta just nu behöver du ta en biljett vid bommen när du åker in i p-huset.

Du måste välja sluttid för att kunna starta en parkering. Vill du sedan inte stå hela tiden du har angett kan du bara stoppa din parkering.

Du kan fortsätta att använda ditt abonnemang tills det att det är slut. Köp sedan ditt nya abonnemang i den nerladdade versionen av LinPark. Du ser ditt abonnemang om du loggar in i Swappaccess (gamla kundportalen). Du logga in här: https://www.swappaccess.com/LogIn

När appen uppdaterades raderades dina uppgifter och för att kunna parkera med LinPark behöver du ange dom igen.

Logga in med dina inloggningsuppgifter i Swappaccess – där finns alla dina kvitton sparade. Här loggar du in: https://www.swappaccess.com/LogIn

Logga in med dina inloggningsuppgifter i Swappaccess – där ser du ditt pågående abonnemang och hur länge det är giltigt. Här loggar du in: https://www.swappaccess.com/LogIn

Om du har en startad parkering på gata (utomhus) via den gamla appen kommer den inte visas i den nya appen. Vi kommer avsluta alla parkeringar som har startats precis innan appen uppdaterades. Du blir inte debiterad något för den parkeringen.

Ditt konto i Swappaccess kommer finnas kvar i ett år, sedan raderar vi det.

Ja, det kan du. Logga in i Swappaccess: https://www.swappaccess.com/LogIn och klicka på de tre strecken uppe i högra hörnet. Klicka därefter på ”Min profil”. Scrolla ner och klicka på ”Radera konto”.

Du måste välja samma e-postadress som du hade i tidigare version. Har du inte samma e-postadress ser du inte abonnemanget. Maila då till info@dukaten.se så hjälper de dig.

I appen under Inställningar kan du välja en förvald sluttid/längd som din parkering startar med varje gång. Du kan alltid ändra din sluttid för varje parkering trots att du har en förvald sluttid.

Ja, du går in under Inställningar och klickar på Växla konto. Klicka sedan på ”Lägg till nytt konto” och genomför de steg som visas. Nu kan du välja vilket konto som ska användas vid parkering. Notera att du behöver göra detta innan du startar en parkering. Funktionen ”Växla konto” är bra när du exemeplvis har ett privat konto och ett konto via arbetet.

Klicka på glömt lösenord så ska det fungera.

Gå till Inställningar i appen (kugghjulet) och klicka på Mina sidor – Gå till mina sidor. Klicka på de tre strecken uppe i högra hörnet och välj ”Transaktioner anläggning” eller ”Transaktioner gata”. Där ser du ”Transaktioner och kvitton – klicka på denna så får du upp alla dina transkationer. Du får även alla dina kvitton för dina parkeringar skickat til din e-postadress.

Just nu går det inte att byta e-postadress i den uppdaterade versionen av LinPark. Vill du byta e-postadress måste du radera ditt konto och skapa ett nytt konto.

Funktionen är under utveckling och information om när du kan byta e-postadress kommer att skickas när det är aktuellt.

I den nya versionen av LinPark finns än så länge inte denna funktion med.

I den nya versionen av LinPark finns än så länge inte denna funktion med. Vi arbetar med att detta ska fungera igen framöver men har ingen exakt tid när det kommer att ske.

I den nya versionen av LinPark finns än så länge inte denna funktion med. Vi arbetar med att detta ska fungera igen framöver men har ingen exakt tid när det kommer att ske.

Ja, det kan du.

Ja det kan du. Men du kan inte ha två bilar kopplade på samma abonnemang.

Ja, det kan du om du parkerar utomhus.

Ja, fler än en person kan ha samma bil registrerad i LinPark. Vem som betalar för parkeringen beror på om parkeringen sker via appen på en utomhusparkering eller automatisk i ett parkeringshus eller markparkering med bomsystem och registreringsnummeravläsning. Sker parkeringen via bomsystem är det den personen som registrerade bilen först på sitt LinPark-konto som blir det så kallade huvudkontot och som då alltid får betala parkeringen. Sker parkeringen via appen betalar den som parkerar bilen.

Abonnemang du köper räknas från 00:00 samma dag – inte från det klockslag du köper det i den nya versionen av LinPark. Systemet är uppbyggd på dygn och inte timmar.

När du tar bort en bil från ditt konto försvinner all information såsom transaktioner/kvitton. Du måste då kontakta vår kundtjänst som kan hjälpa dig.

Det behövs när du loggar på en datorn medan det inte behövs när du loggar in på telefonen.

Gå in under Inställningar. Klicka på Mina sidor > Gå till Mina sidor > Klicka på de tre strecken uppe i högra hörnet.

Gäller skulden i en anläggning med kameraavläsning klicka på Transkationer anläggning. Klicka sedan på Transaktioner och Kvitton. Du ser din skuld markerat i rött. Klicka på skulden och Betala skuld.

Gäller skulden på parkering utomhus klickar du på Transaktioner Gata. Välj det registreringsnummer som skulden gäller och klicka på Transaktioner och Kvitton. Du ser din skuld markerat i rött. Klicka på skulden och Betala skuld.

Den nya appen ser ut så här i kartvyn

Ja, du kan öppna mailet utan att det är någon fara. Skidata är en av våra leverantörer.

Kronan reserveras för att se om kortet är giltligt och att det finns pengar på det. Kronan får du tillbaka.

Fråga oss