Vi lever i en värld som står inför stora klimatmässiga utmaningar samtidigt som behoven av transporter ökar. Som parkeringsbolag är det självklart för oss att ta ett proaktivt ansvar när det gäller mobilitetsfrågan. Vi har därför, sedan ett flertal år, stadigt förflyttat vår position från att vara ett renodlat parkeringsbolag till att brett arbeta med mobilitet. Detta är särskilt tydligt i våra anläggningar runt om i Linköping där vi, tillsammans med Sankt Kors, möjliggör framtidens mobilitetslösningar och -tjänster. 

Talldungen i Ebbepark och Neptunus på Folkungavallen är båda exempel på mobilitetshubbar som samlar flera tjänster och färdmedel under samma tak – elbilsladdning, bilpool, cykelgarage, leveranspostboxar och lådcykelpool. Men utvecklingen pågår även i våra befintliga parkeringshus. I Linköpings city har bland annat Detektiven omvandlats och erbjuder numera även elbilsplatser, cykelgarage och ICA:s leveransboxar. Syftet med mobilitetshubbarna är att förenkla människors vardag, minska onödiga transporter och samtidigt stimulera hållbart resande.

Fråga oss