Även om vår verksamhet till stor del bygger på att underlätta för bilburna, arbetar Dukaten intensivt för att alla som rör sig i Linköping ska kunna ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt. Vi törs till och med sticka ut hakan och säga att vi driver – och möjliggör – utvecklingen inom hållbar mobilitet.

Vi installerar laddstolpar för elbilar, gör plats för bilpooler i våra anläggningar, skapar säkra cykelparkeringar runt om i staden och samverkar med kollektivtrafiken kring bland annat pendlarparkeringar. Dessutom har vår app LinPark har visat sig bidra till minskade utsläpp, eftersom den guidar bilisterna direkt till lediga parkeringar, utan onödiga omvägar.

Ökad hållbarhet är i absolut fokus när vi utvecklar våra mobilitetshubbar. Om vi kan underlätta för människor att välja mer klimatsmarta färdmedel och samtidigt minimera antalet resor genom att samla service på ett ställe, då har vi kommit en bra bit på väg mot målet ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Dukatens egen verksamhet genererar också en viss klimat- och miljöpåverkan som vi gör allt för att minimera. I nyproduktions- och ombyggnadsprojekt är det självklart för oss att bygga med sunda material och att säkerställa en låg energianvändning. Flera av våra anläggningar har exempelvis försetts med solceller. En annan intern men viktig hållbarhetsfråga är Dukatens egna transporter. Här räknar vi med att inom en mycket snar framtid gå över till att delar av vår egen fordonsflotta är elbilar.

Fråga oss