Dukatens kamerabevakning har två funktioner

1. Brottförebyggande syfte och att bistå brottsbekämpande myndigheter. Bolagets anläggningar drabbas ibland av skadegörelse, inbrott och vi vissa fall anlagda
bränder. Bolaget har därför temporär eller i vissa fall bestående kameraövervakning i särskilt brottsutsatta anläggningar med tydlig information och hänvisning till relevant
dataskyddshantering.
2. LPR-kameror som läser registreringsskyltar finns på vissa anläggningar för avtalskunder.
Registreringsnummer på samtliga bilar läses av för att kunna utröna vem som är avtalskund.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Genom att parkera inom Dukatens garage, parkeringsanläggningar och utomhusparkeringar med kamerabevakning accepterar du vår kamerabevakningspolicy och vår behandling av dina
personuppgifter. Uppgifterna används för att tillhandahålla, utföra och erbjuda en tryggare och säkrare parkering. Dukaten anser att när en kund har passerat en skylt för kameraövervakning har denne ingått ett avtal med bolaget enligt det regelverk som gäller i bolagets parkeringsanläggningar. Bolaget anser att det finns rättslig grund för hantering av personuppgifter genom LPR-kameror, oavsett om det gäller avtalskunder eller övrig besöksparkering. Bolaget är införstått med att GDPR ställer höga krav på personuppgiftshantering med bland annat övervakningskameror.

Lagringsperiod

Dukaten lagrar uppgifter från kameraövervakningen i upp till en (1) månad och raderar därefter all information i enlighet med bolagets gällande policy för kameraövervakning. Uppgifter som däremot aktivt sparats för vidare utredning lämnas endast ut till polismyndighet.

Kamerabevakning utförs i enlighet med:

  • Kamerabevakningslagen 2018:1200
  • Säkerhetsskyddslagen 2018:585
  • Säkerhetsskyddsförordningen 2018:658
  • Dataskyddsförordningen 2018:218
  • Brottsdatalagen 2018:1177
  • Offentlighets- och sekretesslag 2009:400

Vem kontaktar du vid frågor?

För frågor kring behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål kan du vända dig till
vårt dataskyddsombud:
Jonna Tamminen
E-post: dataskyddsombud@linkoping.se
Telefon: 013-26 26 42

Fråga oss