Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning handlar alltid om framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Oavsett om du går, cyklar eller kör bil ska du kunna ta dig fram dit du vill – snabbt, enkelt och tryggt – utan att hindras av felparkerade fordon. Detta är inte minst viktigt för blåljuspersonal och för människor med synskada eller annan funktionsvariation. 

Grunden är att det ska vara lätt att parkera rätt. Tydliga skyltar och hänvisningar är en viktig del. En annan är att erbjuda smarta lösningar för att hitta och betala sin parkering. Vår app LinPark är en flitigt använd tjänst som innehåller både karta, hänvisning till lediga platser och betallösning. Vi har också bomsystem med kameror för automatisk och snabb in- och utpassering i P-husen. 

Parkeringsförvaltning

Dukaten förvaltar och övervakar 19 500 parkeringsplatser runt om i Linköping, från centrum ut till orter som Linghem och Ulrika. Här ingår alla P-hus, mobilitetshubbar och parkeringar på gatumark som tillhör Linköpings kommun och de kommunala bolagen Sankt Kors, Stångåstaden och Lejonfastigheter. Vi förvaltar även parkeringsytor på uppdrag av privata fastighetsägare. 

Parkeringsservice

De parkeringar Dukaten ansvarar för ska inte bara vara tillgängliga, de ska också hålla god kvalitet. Parkeringsservice är därför en självklar del i våra förvaltningsuppdrag. Det innefattar allt från skyltning till tekniska installationer. Vi driftsätter och sköter biljettautomater och betalsystem, kameror och passersystem, samtidigt som vi städar och underhåller alla parkeringsytor, både i P-hus och utomhus.

Fråga oss