När det handlar om parkering är tillgänglighet a och o. Vi på Dukaten ser det som vårt uppdrag att skapa tillgänglighet genom att styra och leda trafiken. Det mest effektiva sättet att göra det på är med prisjusteringar, eftersom kostnaden är det som har störst påverkan på var vi väljer att parkera.

På Dukaten arbetar vi med så kallad dynamisk prissättning. Principen är att ju mer attraktiv en parkeringsplats är, desto högre parkeringsavgift. Konkret innebär det att en plats i ett centralt parkeringshus kostar betydligt mer än exempelvis en gatuparkering i ett ytterområde. På så vis leder vi bort de parkörer som annars skulle ockupera de mer centrala parkeringarna dygnet runt, och frigör på så vis attraktiva platser som många fler kan nyttja.

Hur mycket en parkering ska kosta avgörs av kommunalpolitiska beslut, och om det rör sig om gatumark eller tomtmark.

Fråga oss